Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

De admin, 8 Mai, 2024
dizolvare

Procesul de dizolvare și lichidare al societăților comerciale reprezintă un capitol crucial în viața oricărei entități de afaceri. În esență, acesta marchează sfârșitul oficial al unei perioade și deschide calea pentru încheierea tuturor activităților operaționale și financiare ale firmei. Dar, care sunt motivele care stau la baza acestei decizii și cum se desfășoară acest proces?

Motivele dizolvării societăților comerciale:

  •      Trecerea timpului: dacă o societate are o durată stabilită și aceasta expiră, se intră în procesul de dizolvare.
  •    Imposibilitatea realizării obiectului de activitate: dacă firma nu poate atinge sau își pierde capacitatea de a realiza obiectul de activitate, se deschide calea către dizolvare.
  •    Declararea nulității societății: orice neregularitate majoră poate duce la declararea nulității societății.
  •    Decizia Adunării Generale: orice hotărâre majoritară a adunării generale poate determina dizolvarea.
  •    Hotărârea Tribunalului: la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, inclusiv neînțelegeri grave între asociați care afectează funcționarea firmei.
  •    Falimentul: în cazul în care societatea se confruntă cu falimentul, dizolvarea devine inevitabilă.
  •    Alte cauze legale sau statutare: orice alt motiv prevăzut de lege sau de actul constitutiv al societății poate duce la dizolvare.

Aspecte specifice pentru societățile pe acțiuni:

  •   Număr redus de acționari: dizolvarea poate interveni dacă societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni. Totuși, numărul minim de acționari poate evita dizolvarea.
  • Pierderi substanțiale: dacă, în urma unor pierderi, activul net al societății scade sub jumătate din valoarea capitalului social, se poate convoca adunarea generală pentru a decide dizolvarea.

Procedura de dizolvare și lichidare:

Procesul începe odată cu dizolvarea, iar societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile de lichidare. În societățile cu răspundere limitată, asociatii pot hotărî asupra modului de lichidare. În caz contrar, se urmează procedura lichidării prevăzută de legea societăților comerciale. În concluzie, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale nu sunt doar proceduri administrative, ci reprezintă un punct final în viața unei entități de afaceri. Aceste procese necesită o gestionare atentă și respectarea strictă a reglementărilor legale, garantând astfel încheierea corectă a tuturor obligațiilor și angajamentelor entității în cauză.

Comentarii