Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane

Business Development
AHK

AHK

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania) reprezintă oficial economia germană în România.
În calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, ea reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane, cât şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice, fiind astfel un actor central în dezvoltarea relaţiilor economice româno-germane.

Contact

http://rumaenien.ahk.de/ro/contact/