Retragere asociat din firma

De admin, 8 Mai, 2024

"Retragerea unui asociat dintr-un SRL poate avea loc în mai multe moduri, iar procedura și efectele sale depind de circumstanțe. Voi detalia mai jos diferitele aspecte legate de retragere:

 1. Retragerea cu acordul tuturor asociaților:
  • Dacă toți asociații sunt de acord cu retragerea, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) pentru a vota cererea de retragere.
  • Efectele retragerii sunt:
   • Între părți: de la momentul în care asociații notificați sunt informați cu privire la “Declaratia de retragere” sau de la momentul adoptării valide a “Hotărârii de aprobare” a “Cererii de retragere”.
   • Față de terți: de la momentul înregistrării “Rezoluției de admitere a dosarului” de către Oficiul Registrului Comerțului competent.
 2. Retragerea convențională:
  • Asociatul se retrage voluntar din societate, iar ceilalți asociați răscumpără părțile sociale ale asociaților retrasi.
  • Procedura de retragere la Registrul Comerțului durează aproximativ 7 zile, cu excepția cazului în care asociații retrasi cesionează părțile lor către terți.
  • În lipsa prevederilor în actul constitutiv sau în cazul lipsei acordului unanim, asociatul poate solicita retragerea printr-o hotărâre a tribunalului.
 3. Retragerea judiciară:
  • Poate avea loc chiar și atunci când există prevederi în actul constitutiv, dar nu există un acord concret al asociaților.
  • Efectele retragerii judiciare apar de la pronunțarea hotărârii definitive și irevocabile a instanței competente.
  • Durata procesului poate fi estimată la ani de zile, având în vedere ciclurile procesuale (fond și apel).
 4. Aspecte importante:
  • Asociații trebuie să înregistreze noul act constitutiv la Registrul Comerțului.
  • Asociații retrasi răspund de pierderi și sunt obligați față de terți pentru operațiile efectuate de societate până la data retragerii.
 5. Dizolvarea societății:
  • Dacă societatea rămâne cu un singur asociat, legea prevede dizolvarea societății, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide continuarea sub forma unei alte societăți."

Etichete

Comentarii