1. Acţiunea în contencios administrativ împotriva unei decizii administrative emise de o autoritate publică privind anularea unei licenţe de construire. 2. Acţiunea în contencios administrativ împotriva unei decizii administrative emise de o autoritate publică privind anularea unei taxe de achiziţie. 3. Acţiunea în contencios fiscal împotriva unei decizii administrative emise de o autoritate fiscală privind încadrarea unui contribuabil în categoria de impozite speciale. 4. Acţiunea în contencios fiscal împotriva unei decizii administrative emise de o autoritate fiscală privind aplicarea unor penalităţi pentru neplata impozitelor la timp.

Administrativ si fiscal

Dreptul contencios administrativ si fiscal cuprinde doua categorii principale: 1. Dreptul contencios administrativ: Acesta se refera la orice disputa legata de actiunile administrative ale autoritatilor publice, cum ar fi autoritatile locale, guvernul central sau institutii ale Uniunii Europene. Exemplele includ: - Disputa dintre un contribuabil si autoritatea fiscala privind obligatiile fiscale; - Disputa dintre un proprietar si autoritatile locale privind evaluarea imobilului; - Disputa dintre un beneficiar al asistentei sociale si autoritatea competenta privind plata acesteia. 2. Dreptul contencios fiscal: Acesta se refera la orice disputa legata de obligatiile fiscale ale persoanelor fizice sau juridice. Exemplele includ: - Disputa dintre un contribuabil si autoritatea fiscala privind obligatiile fiscale; - Disputa dintre un contribuabil si autoritatea fiscala privind plata impozitelor; - Disputa dintre un contribuabil si autoritatea fiscala privind deductibilitatea unor cheltuieli; - Disputa dintre un contribuabil si autoritatea fiscala privind aplicarea unor reduceri sau excluderi fiscale.

Dreptul Contencios administrativ si fiscal se ocupa de rezolvarea litigiilor intre persoanele fizice sau juridice si autoritatile publice, prin intermediul unor proceduri specifice si are ca scop asigurarea respectarii drepturilor si obligatiilor persoanelor implicate. Acest drept se refera la reglementari legale si prevederi administrative privind activitatile desfasurate de autoritatile publice si implica interpretarea si aplicarea acestora in practica. Daca aveti litigii privind impozite, taxe si alte contributii, plangeri impotriva autoritatilor fiscale, litigii privind reglementarile de achizitii publice, recursuri impotriva deciziilor administrative, litigii privind reglementarile privind protectia mediului, etc, este necesar sa va adresati unui avocat specializat in drept administrativ si fiscal. Acesta trebuie sa aiba cunostinte temeinice in aceste domenii si sa fie familiarizat cu legislatia si practica din Romania. .