Dosare în instanța

De admin, 17 Mai, 2024

Contestaţie la tabelul suplimentar. Regimul juridic al accesoriilor, reglementat de art. 41 alin.2 din Legea nr. 85/2006


Conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, contractele de credit precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditului, încheiate de o instituţie de credit, constituie titluri executorii
Art. 41 din legea 85/2006 reglementează atât regimul accesoriilor în procedura  insolvenţei cât şi înregistrarea creanţelor  garantate şi distribuirea preţului.