Dosar 313/1259/2014/a1

De admin, 17 Mai, 2024

Contestaţie la tabelul suplimentar. Regimul juridic al accesoriilor, reglementat de art. 41 alin.2 din Legea nr. 85/2006


Conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, contractele de credit precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditului, încheiate de o instituţie de credit, constituie titluri executorii
Art. 41 din legea 85/2006 reglementează atât regimul accesoriilor în procedura  insolvenţei cât şi înregistrarea creanţelor  garantate şi distribuirea preţului.
Ca  regulă generală,  după deschiderea procedurii nu mai curg  accesoriile creanţelor - oricare ar fi natura juridică a acestora  . Legiuitorul dispune însă, că în ceea ce  priveşte creanţele garantate, acestea sunt trecut în tabel la  valoarea  garanţiei dar nu mai mult decât  valoarea creanţei ,  la distribuţia preţului urmând a se ajusta raportul dintre partea garantată şi aceea  negarantată  de valoarea garanţiei, text care trebuie  coroborate cu art. 121 alin. 2 din legea 85/2006.


   Sentinţa nr. 324/F/30.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 313/1259/2014/a1

 https://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=%22pop%20si%20asociatii%22