Drept comercial

De admin, 8 Mai, 2024

Dreptul comercial este o ramură a dreptului privat care reglementează relațiile juridice legate de activitatea comercială. Să explorăm mai în detaliu:

 1. Definiția dreptului comercial:
  • Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care se aplică raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele și operațiunile considerate de lege ca fapte de comerț. Acest domeniu reglementează atât operațiunile de interpunere și circulație a mărfurilor, cât și producția acestora și alte activități comerciale.
  • În sens etimologic, termenul “comerț” provine din latinescul “commercium”, care înseamnă “cu marfa”. Deci, comerțul constă în operațiuni cu mărfuri.
  • Dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare decât noțiunea de comerț definită în sens economic, cuprinzând și operațiunile de producție a mărfurilor.
 2. Obiectul dreptului comercial:
  • Potrivit concepției clasice, există două sisteme care determină sfera dreptului comercial:
   • Sistemul subiectiv: Dreptul comercial se aplică persoanelor care au calitatea de comerciant. Acest sistem a stat la baza primelor reglementări legale ale activității comerciale.
   • Sistemul obiectiv: Dreptul comercial se aplică actelor juridice, faptelor și operațiunilor considerate de lege ca fapte de comerț, indiferent de persoana care le săvârșește. Acest sistem a constituit fundamentul Codului comercial francez din 1807 și este adoptat și în Codul comercial român.
 3. Izvoarele dreptului comercial:
  • Codul comercial: Principalul izvor de drept comercial, care reglementează instituțiile fundamentale ale acestui domeniu, cum ar fi faptele de comerț, comercianții, obligațiile comerciale și falimentul.
  • Legile comerciale speciale: Alte legi care se aplică specific activității comerciale.
  • Codul civil: Acesta interacționează cu dreptul comercial în anumite situații.

În concluzie, dreptul comercial este esențial pentru reglementarea activității comerciale și protejarea intereselor comercianților și a celorlalte părți implicate în tranzacții comerciale. Pentru mai multe informații, puteți consulta pagina Wikipedia despre dreptul comercial.