Termeni și Condiții

17 mai 2024 NOTIFICARE IMPORTANTĂ: VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ UTILIZAREA ȘI ACCESUL DVS. LA PLATFORMĂ (DEFINITĂ MAI JOS) ESTE SUPUSĂ URMĂTORILOR TERMENI; DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CELE CE URMEAZĂ, NU PUTEȚI UTILIZA SAU ACCESA PLATFORMA ÎN NICIUN FEL. 1. Recunoaștere și acceptare Acești Termeni și Condiții reprezintă un acord juridic obligatoriu între dvs. și administratorul și deținătorul domeniului de internet “https://popsiasociatii.ro”. Prin utilizarea sau accesarea domeniului de internet “https://popsiasociatii.ro” (Platforma), dvs. (1) acceptați și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, (2) consimțiți la colectarea, utilizarea, divulgarea și alte tipuri de manipulare a informațiilor descrise în Politica noastră de confidențialitate și (3) sunteți de acord să respectați toate regulile, politicile postate pe Platformă sau despre care sunteți notificat. Toate referințele la „dvs.” sau „al dvs.”, după caz, înseamnă persoana care accesează, utilizează și/sau participă la Platformă în orice mod și fiecare dintre moștenitorii, cesionarii și succesorii dvs. Dacă utilizați Platforma în numele unei entități, declarați și garantați că aveți autoritatea de a obliga acea entitate, acceptarea Termenilor și Condițiilor de către dvs. va fi considerată o acceptare de către acea entitate. 2. Termeni generali Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Platformei Pop & Asociații (denumit "Termeni și Condiții") stabilește condițiile în care orice persoană poate accesa platforma Pop & Asociații (https://popsiasociatii.ro), sau poate utiliza (în orice mod) serviciile oferite prin intermediul platformei. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii listați mai jos sunt definiți după cum urmează: "Platforma" sau “Pop & Asociații” - reprezintă platforma / aplicația / site-ul web https://popsiasociatii.ro; "Serviciu/ Produs" - înseamnă orice serviciu / produs oferit pe Platformă, și/sau orice modul sau componentă a acesteia; "Utilizator" - se referă la orice persoană care accesează Platforma, care își creează cont pe Platformă sau care utilizează efectiv în orice mod serviciile platformei; "Client" poate fi orice persoana fizica ce are vârsta de peste 18 ani sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă cu scopul de a achiziționa de produse sau servicii de pe Platformă; "Expert" se referă la persoana fizică autorizată și/ sau altă formă de exercitare a profesiei de Avocat reglementată de Legea 51/1995, care furnizează serviciul și/sau produsul comandat de Client pe Platformă. "Administratorul Platformei" - este Societatea Civilă de Avocați "Pop & Asociații" cu sediul în București, Str. Popa Nan nr.6, Sector 2, RO 024077, având CUI 19092234; 2. Platforma Pop & Asociații este o platformă digitală online cu scop informativ și educațional ce facilitează intermedierea dintre Clienți și Experți, punând la dispoziția acestora un mijloc de comunicare la distanță(fie prin telefon, chat, e-mail, apel video sau orice alt instrument terță parte). Prin intermediul Platformei, Experții oferă Clienților, la cerere, produse și/sau servicii juridice, cu scop informativ, oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către Client. Pop & Asociații nu va fi răspunzător pentru (a) orice acte sau omisiuni ale dvs, (b) conținutul postărilor făcute de Utilizatori pe Platformă (denumite în mod generic „Postări”), sau (c) eșecul unui Expert de a finaliza o tranzacție. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru tranzacțiile pe care le faceți cu Experții pe Platformă, inclusiv pentru onorarea oricăror obligații de plată. Experții nu sunt angajați Pop & Asociații. Experții au latitudinea exclusivă în a selecta solicitările Clienților la care să răspundă, pot alege să nu răspundă la nicio solicitare din partea Clienților și este la latitudinea lor exclusivă în a controla modul în care se desfășoară orice activitate pe Platformă. Pop & Asociații nu va fi răspunzător pentru nicio acțiune sau omisiune a Experților, a Postărilor sau a capacității experților de a răspunde la solicitări. Nu putem garanta că un Expert va finaliza o tranzacție. Înțelegeți și recunoașteți că Pop & Asociații nu poate și nu editează, modifică, aprobă sau garantează conținutul Postărilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Pop & Asociații își rezervă dreptul, dar nu este obligat, să refuze să posteze sau să elimine orice conținut și /sau să elimine accesul oricărui Utilizator la Platformă din orice motiv, inclusiv încălcarea acestor Termeni și Condiții. Administratorul Platformei își limitează activitatea la asigurarea funcționalității și performanței Platformei, Administratorul Platformei nu interferează în niciun fel în relația directă Expert-Client, rezumându-se la a asigura intermedierea și un mijloc de comunicare viabil pentru aceștia. ÎNTREBĂRILE DE URGENȚĂ ȘI SITUAȚIILE DE CRIZĂ nu trebuie direcționate către Platformă ci ar trebui, în schimb să fie direcționate imediat prin telefon sau în persoană către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, apelând numărul de telefon 112. 3. Modificarea Termenilor sau a Platformei Pop & Asociații își rezervă dreptul, la discreția sa rezonabilă și exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dvs. sunteți responsabil pentru revizuirea și familiarizarea cu orice astfel de modificări. Dacă stabilim că o revizuire a Termenilor, la discreția noastră exclusivă, este semnificativă, vă vom anunța conform prevederilor legale. Utilizarea Platformei de către dumneavoastră după orice modificare a Termenilor constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor astfel cum au fost modificați. Dacă nu acceptați modificările, trebuie să întrerupeți utilizarea Platformei. Pop & Asociații își rezervă dreptul în orice moment de a modifica, suspenda, întrerupe sau închide, temporar sau permanent, Platforma sau serviciile asociate (sau orice parte a acestora), cu sau fără notificare. Cu excepția plăților sau rambursărilor disponibile în mod expres pentru dvs. în conformitate cu acești Termeni (sau conform prevederilor legale), sunteți de acord că Pop & Asociații nu va fi răspunzător față de dvs. pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Platformei. 4. Eligibilitate și crearea contului Numai persoanele fizice care au cel puțin 18 ani și pot încheia contracte din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația aplicabilă au permisiunea de a accesa Platforma sau de a fi Utilizator. Dacă aflăm că am colectat informații personale de la copii sub 18 ani, vom șterge aceste informații în conformitate cu cerințele noastre legale. Dacă credeți că un copil sub 18 ani ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să ne contactați la contact@popsiasociatii.ro. Trebuie să vă creați un cont („Cont”) pentru a accesa anumite funcții ale Platformei. Sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete care nu încalcă drepturile altora în orice moment atunci când utilizați Platforma și să actualizați informațiile pentru a le păstra exacte, actuale și complete. Sunteți singurul responsabil pentru protejarea parolei contului dvs. și pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. și veți notifica imediat Pop & Asociații orice utilizare neautorizată. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere cauzată de nicio parte din cauza utilizării neautorizate a Contului dumneavoastră. Sunteți de acord să păstrați informațiile de contact și de facturare (inclusiv, dar fără a se limita la adresa de e-mail) actualizate și să respectați toate procedurile de facturare, inclusiv furnizarea și menținerea informațiilor de facturare corecte și legale din Contul dvs. Contul dvs. nu este transferabil, cu excepția permisiunii scrise a Pop & Asociații și în conformitate cu politicile și procedurile Pop & Asociații. După cum este permis de legea aplicabilă, putem, dar nu avem nicio obligație (cu excepția cazului în care este cerut de lege) să le solicităm Utilizatorilor să furnizeze date de identificare sau informații legate de credențiale în scopul utilizării Platformei. 5. Postări Postările NU sunt private sau confidențiale și pot fi folosite de Pop & Asociații în orice scop. Între dvs. și Pop & Asociații, veți menține orice interes de proprietate pe care îl aveți în și pentru Postările pe care le furnizați pe Site. Pop & Asociații își rezervă dreptul de a elimina oricare sau toate Postările dvs., în întregime sau parțial, în orice moment, cu sau fără notificare. Sunteți responsabil pentru toate Postările cu care contribuiți, în orice mod, la Platformă și declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a face acest lucru, în modul în care contribuiți la aceasta. Orice informație sau conținut postat public sau transmis în mod privat prin intermediul Platformei, inclusiv postările, este responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine un astfel de conținut și dvs. accesați toate aceste informații și conținut pe propriul risc și noi nu suntem responsabili pentru niciun fel de erori sau omisiuni în acele informații sau conținut sau pentru orice daune sau pierderi pe care le-ați putea suferi în legătură cu acestea. Recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații poate sau nu, la propria sa discreție, să pre-evalueze Postările înainte de a fi postate pe Platformă, dar nu are obligația de a face acest lucru. Pop & Asociații își rezervă dreptul (dar nu își asumă obligația) la propria sa discreție de a respinge, muta, edita sau elimina orice Postare, inclusiv, dar fără a se limita la, orice Postare care încalcă acești Termeni sau care este în orice alt mod inacceptabilă. Înțelegeți că, puteți fi expus la Postări pe care le puteți considera ofensatoare sau inacceptabile. Nu putem controla și nu avem datoria să luăm nicio acțiune cu privire la modul în care puteți interpreta și utiliza Postările sau ce acțiuni puteți întreprinde ca urmare a expunerii la Postări și, prin prezenta, ne eliberați de orice răspundere pentru că ați achiziționat sau nu Postări prin Platformă. Deși putem încerca să facem acest lucru, nu putem garanta identitatea niciunui Utilizator cu care interacționați în utilizarea Platformei și nu suntem responsabili pentru utilizatorii care obțin acces la Platformă. 6. Serviciile de consultanță ‍Serviciile de consultanță oferite de avocați prin intermediul platformei se rezumă la sfaturi și opinii juridice cu caracter general, cu scop informativ și oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către utilizator, fără a fi asimilate unei consultații juridice directe exercitată la sediile profesionale ale avocaților. Clientul se obligă să transmită avocatului toate informațiile relevante privind situația juridica, istoricul juridic, acțiunile întreprinse anterior și situația de fapt a fiecărei probleme în parte. Clientul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la caracterul corect și complet al acestor informații furnizate avocaților și înțelege că precizia și corectitudinea răspunsurilor primite din partea avocaților depind de informațiile furnizate de Client. La solicitarea expresă a Clientului, administratorul platformei poate pune la dispozitia acestuia toate datele de contact ale avocatului cu care clientul a interacționat. Clientul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind serviciile sau în legătură cu acestea. Serviciile sunt destinate numai pentru acces și utilizare de către persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani. Accesând sau utilizând serviciile, utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitatea deplină de a încheia această convenție și de a respecta toate prevederile din Termeni și Condiții. 7. Interdicții În calitate de Utilizator al Platformei, sunteți de acord că nu veți folosi Platforma în scopuri ilegale sau interzise de acești Termeni sau orice alt scop care nu este intenționat în mod rezonabil de Pop & Asociații. Cu titlu de exemplu, și nu ca o limitare, sunteți de acord să NU: Utilizați Platforma în scopuri de plagiat; Creați mai multe Conturi pe Platformă; Utilizați contul altui Utilizator pentru a accesa Platforma; Folosiți metode pentru a vă ascunde locația sau pentru a ocoli în alt mod instrumentele Pop & Asociații pentru a securiza Platforma; Trimiteți direct sau indirect orice postări care au legătură cu programe de afiliere, scheme de marketing pe mai multe niveluri sau conținut în afara subiectului; Încălcați orice legi, norme de aplicare ordonanțe, hotărâri locale, regulamente sau coduri etice; Vă angajați în orice comportament defăimător, amenințător, ilegal sau hărțuitor; Trimiteți orice conținut care conține viruși, cai troieni sau alte rutine de programare a computerului care pot deteriora, interfera în detriment, intercepta în secret sau expropria orice sistem, date sau informații personale; Solicitați în alt mod informații personale de la Utilizatori, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres de către Pop & Asociații, altele decât informațiile strict necesare pentru a utiliza Platforma în scopurile ei; Trimiteți orice postări care susțin activități ilegale sau discută despre activități ilegale cu intenția de a le comite; Revinde sau face orice utilizare comercială a sistemului nostru sau a conținutului de pe Platformă, inclusiv informații cu caracter personal, fără acordul nostru scris prealabil; Furnizați informații pe orice alte site-uri web despre Pop & Asociații, cu excepția cazului în care declarați în mod expres că declarațiile dvs. nu sunt făcute în numele și nu au fost aprobate de către Pop & Asociații; Recrutați, solicitați sau contactați sub orice formă Experți sau Clienți pentru angajare sau orice altă utilizare care nu este întreprinsă în mod special de către Platformă; Accesați Platforma sau conținutul pentru a construi un site web, produs sau serviciu similar sau competitiv. Înțelegeți că încălcarea acestor reguli sau Termeni, în general, poate duce la desființarea Contului dvs. Recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații poate elimina orice Postare și poate închide orice Cont în orice moment, din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la, la primirea de reclamații sau acuzații de la terți sau autorități legate de Postări). În plus, Pop & Asociații își rezervă dreptul de a raporta activități ilegale autorităților de aplicare a legii sau altor autorități de reglementare. În plus, înțelegeți că Pop & Asociații are dreptul, dar nu are nicio obligație, de a monitoriza utilizarea Platformei și de a verifica informațiile furnizate de Utilizatorii noștri. 8. Taxe, politica de rambursare și anulare Platforma Pop & Asociații facilitează comunicarea cu Experții pe Platformă prin telefon, chat, e-mail, apel video sau orice alt instrument terță parte și permite livrarea și accesul la solicitarile dvs. ‍Serviciile și produsele oferite pe Platforma sunt contra cost. Unele dintre ele pot sa beneficieze de reduceri de preț iar altele să aibă un preț calculat din datele introduse de Client. Dupa alegerea produselor și/sau serviciilor prin intermediul platformei, clientul se obligă să achite în avans către administratorul platformei tariful pentru respectivele produse și/sau servicii, potrivit informațiilor disponibile pe platformă. Dacă altceva nu este menționat, după încasarea contravalorii produselor și/sau serviciilor comandate, acestea vof fi livrate către client. Administratorul platformei își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre produse și/sau servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după afișarea acesteia pe platformă, potrivit opțiunii administratorului platformei. Astfel, modificarea tarifelor va afecta numai serviciile achiziționate după afișarea noilor tarife pe platformă. Dacă vreo taxă nu este plătită în timp util sau tranzacția dumneavoastră nu poate fi procesată, ne rezervăm dreptul de a suspenda, dezactiva, anula sau rezilia solicitarea dvs. Veți fi responsabil pentru plata tuturor sumelor restante. Taxele nu sunt rambursabile, cu excepția cazurilor în care niciun avocat nu răspunde deloc la solicitarea dvs. sau pentru cazurile de forță majoră. Solicitarea de rambursare se va efectua în scris, printr-un e-mail transmis la adresa contact@popsiasociatii.ro. În mod obișnuit, rambursarea se va efectua în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primirea notificării dvs. de rambursare. În rarele cazuri în care niciun avocat nu răspunde deloc la solicitarea dvs., sunteți de acord că din orice sumă care a fost percepută la postarea solicitării dvs., suma de 10 lei să fie reținută de Pop & Asociații în considerare pentru beneficiile oferite de acces la site. Informații de plată. Când furnizați informații de plată, declarați și garantați că informațiile sunt corecte și că sunteți autorizat să utilizați metoda de plată furnizată pentru orice plăți datorate, inclusiv pe care dvs. alegeți să le oferiți. Sunteți responsabil pentru menținerea la zi a detaliilor de plată prin modificarea detaliilor din setarea contului. Dacă detaliile cardului dvs. de plată se modifică sau urmează să expire, este posibil să obținem sau să primim de la furnizorul dvs. de plată detalii de plată actualizate, inclusiv numărul cardului dvs., data de expirare și CVV (sau echivalent). Ne autorizați să continuăm să vă debităm cardul folosind informațiile actualizate, astfel încât să puteți continua să primiți solicitările efectuate. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a urmări orice sume pe care nu le plătiți în legătură cu utilizarea Platformei. 9. Drepturi de proprietate și licență limitată Toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra Platformei sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Pop & Asociații și a licențiatorilor săi. Toate materialele din acestea, inclusiv, fără limitare, software, imagini, text, grafică, ilustrații, sigle, brevete, mărci comerciale, mărci de servicii, drepturi de autor, fotografii, audio, videoclipuri, muzică și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora sunt proprietatea exclusivă. a Pop & Asociații și a licențiatorilor săi. Recunoașteți că Platforma a fost dezvoltată, compilată, pregătită, revizuită, selectată și aranjată de către Pop & Asociații și alții prin aplicarea metodelor și standardelor de judecată dezvoltate și aplicate prin cheltuirea unui volum substanțial de timp, efort și bani și constituie o valoare intelectuală valoroasă. Sub rezerva respectării complete și continue a acestor Termeni, Pop & Asociații vă acordă o licență limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru a accesa și utiliza Platforma. Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin acești Termeni. 10. Feedback Trimițându-ne orice feedback, comentarii, întrebări sau sugestii cu privire la Pop & Asociații, Platformă sau noi, declarați și garantați (a) că aveți dreptul de a dezvălui Feedback-ul, (b) că Feedback-ul nu încalcă drepturile nici unei alte persoane sau entități și (c) că Feedback-ul dumneavoastră nu conține informații confidențiale sau de proprietate ale vreunei părți sau terțe părți. Trimițându-ne orice Feedback, în plus (i) sunteți de acord că nu avem nicio obligație de confidențialitate, expresă sau implicită, în ceea ce privește Feedback-ul, (ii) recunoașteți că este posibil să avem ceva similar cu Feedback-ul deja în considerare sau în curs de dezvoltare , (iii) ne acordați o licență irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor, perpetuă, la nivel mondial pentru a folosi, modifica, pregăti lucrări derivate, publica, distribui și sublicenția Feedback-ul și (iv) renunțați în mod irevocabil și faceți să fie renunțat împotriva Pop & Asociații și a utilizatorilor săi la orice pretenții și afirmații cu privire la orice drepturi morale conținute în astfel de Feedback. 11. Link-uri și servicii de la terți Platforma poate furniza, sau terții pot furniza link-uri către alte site-uri, aplicații sau resurse. Deoarece Pop & Asociații nu are control asupra unor astfel de site-uri, aplicații și resurse, recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri, aplicații sau resurse externe și nu aprobă și nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun conținut, publicitate, produse sau alte materiale pe sau disponibile de pe astfel de site-uri sau resurse. În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că Pop & Asociații nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site sau resursă. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI DE A EVALUA ACURATEȚEA, COMPLETITUDINEA ȘI UTILITATEA ORICĂREI OPINII, RĂSPUNS SAU ALT CONȚINUT DISPONIBIL PRIN PLATFORMĂ, DE LA TERȚI SAU OBȚINUT DE PE O PLATFORMĂ CONECTATĂ. VĂ RUGĂM SĂ CĂUTAȚI SFATUL PROFESIONILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORICĂRII OPINII, RĂSPUNS, PRODUS, SERVICIU SAU ALT CONȚINUT SPECIFIC. 12. Durata și încetarea acordului Durată. Acordul dintre dvs. și Pop & Asociații reflectat de acești Termeni este în vigoare atunci când accesați Platforma (de exemplu, pentru a crea un Cont) și rămâne în vigoare până când dvs. sau noi reziliați acordul în conformitate cu acești Termeni. Rezilierea de către Clienți. Clienții pot rezilia serviciul și contul la discreția lor și în orice moment printr-o notificare scrisă prin e-mail la contact@popsiasociatii.ro. În mod obișnuit, rezilierile vor intra în vigoare în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primirea notificării dvs. de reziliere, moment în care contul dvs. va fi închis și nu vă veți mai bucura de acces la fostul cont. Orice comisioane acumulate de la data intrării în vigoare a rezilierii vor fi plătite conform Termenilor. Rezilierea de către Pop & Asociații. În orice moment, cu sau fără notificare, pentru orice motiv sau fără motiv, Pop & Asociații își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte sau întreaga Platformă și de a restricționa, suspenda și închide conturile Clienților. 13. Despagubiri si eliberări În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, eliberați Pop & Asociații, ofițerii, angajații, agenții și succesorii săi de pretenții, cereri și daune de orice fel sau natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nebănuite, dezvăluite. sau nedezvăluite, care decurg din sau sunt legate în orice fel de astfel de dispute și/sau Platforma noastră. 14. Termeni SMS Prin înregistrarea pe Platformă, sunteți de acord să primiți comunicări de la noi, care pot include apeluri și mesaje text către numărul de telefon mobil pe care ni-l furnizați. De exemplu, vă putem trimite mesaje text cu alerte tranzacționale despre contul dvs. De asemenea, vă puteți înscrie pentru a primi apeluri de marketing sau promoționale și mesaje text. Toate mesajele text pe care vi le trimitem sunt supuse Termenilor și condițiilor noaste SMS. Puteți renunța la primirea anumitor comunicări urmând opțiunile de dezabonare pe care vi le oferim. Recunoașteți că renunțarea la primirea de comunicări poate afecta utilizarea Platformei. 15. Declarații Nici Pop & Asociații, nici licențiatorii sau furnizorii săi nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice conținut cuprins în sau accesat prin Platformă și nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru acuratețea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea sau decența materialului conținut în sau accesat prin intermediul platformei. Noi (și licențiatorii și furnizorii noștri) nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la sugestiile sau recomandările Platformei sau produsele oferite sau achiziționate prin Platformă. Produsele și Platforma achiziționate sau oferite (indiferent dacă urmează sau nu astfel de recomandări și sugestii) prin intermediul Platformei sunt furnizate „ AȘA CUM SUNT” și fără nicio garanție de niciun fel din partea Pop & Asociații sau a altora. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA Pop & Asociații SAU PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE PLATFORMĂ NU VA CREA NICIO GARANȚIE. 16. Limitarea răspunderii ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICI UN CAZ ȘI ÎN CONFORMITATE CU NICI O TEORIE JURIDICĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RASPUNDEREA DELICTUALĂ, RASPUNDEREA CONTRACTUALA SAU ÎN ALT MOD) Pop & Asociații, SĂ FIE RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU ORICĂREI ALTE PERSOANE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ DE ORICE FEL, INCLUSIV DAUNE PENTRU PROFITURILE PIERDUTE, PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL, OPRIREA ACTIVITĂȚII, ACURATEȚEA REZULTATELOR, CHIAR DACĂ ESTE INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. LIMITAREA DAUNELOR PREZENTATE MAI SUS ESTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI ÎNȚELEGERII DINTRE NOI ȘI DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTĂ PLATFORMĂ ȘI INFORMAȚIILE NU AR FI FURNIZATE FĂRĂ ASTFEL DE LIMITĂRI. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ȘI RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR, FILIALELOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI FURNIZORILOR NOȘTRI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAȚĂ DE ORICE TERȚI ÎN NICIUN CAZ, NU VOR DEPĂȘI NICIO SUMĂ, ÎN TOTAL, MAI MARE DECÂT SUMELE PLĂTITE DE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE Pop & Asociații ÎN LEGĂTURĂ CU PLATFORMA ÎN PERIOADA DE DOUĂSPREZECE (12) LUNI CARE PRECEDE EVENIMENTUL CARE A DAT NAȘTERE CERERII APLICABILE. LIMITĂRILE PRIVIND DAUNELE STABILITE MAI SUS SUNT ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE BAZEI NEGOCIERII ȘI SUNT SEMNIFICATIVE PENTRU DECIZIA Pop & Asociații DE A ÎNCHEIA ACORDUL DINTRE Pop & Asociații ȘI DVS. LIMITAREA RĂSPUNDERII DESCRISE MAI SUS SE APLICĂ ÎN TOTALITATE REZIDENȚILOR DIN ROMÂNIA 17. Arbitrajul și renunțarea la acțiunile colective VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE - ACEASTA VĂ POATE AFECTA ÎN MOD SEMNIFICATIV DREPTURILE LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DE A INTENTA UN PROCES ÎN INSTANȚĂ. Dacă aveți un litigiu cu Pop & Asociații sau dacă Pop & Asociații are o dispută cu dumneavoastră și o astfel de dispută nu poate fi soluționată informal, o astfel de dispută va fi soluționată în mod individual, în conformitate cu prevederile prezentate mai jos: Soluționarea inițială a litigiilor. Departamentul nostru de asistență este disponibil pentru a răspunde oricăror nelămuriri pe care le-ați putea avea cu privire la Platformă. Departamentul nostru de asistență poate rezolva rapid cele mai multe probleme, spre satisfacția utilizatorilor noștri. Părțile vor depune toate eforturile prin acest proces de asistență pentru a soluționa orice dispută, pretenție, întrebare sau dezacord și se vor angaja în negocieri de bună credință, care vor fi o condiție pentru oricare dintre părțile care inițiază un proces sau un arbitraj. Imposibilitatea de a se angaja în acest proces ar putea duce la acordarea de taxe împotriva ta în arbitraj. Pentru a se angaja în mod adecvat în soluționarea inițială a litigiilor, fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părți, în scris, situatia de fapt și toate daunele solicitate. O astfel de notificare trebuie trimisă la (a) adresa de e-mail a Utilizatorului înregistrată la Pop & Asociații, sau (b) Societatea Civilă de Avocați "Pop & Asociații", Str. Popa Nan nr.6, Bucuresti, RO 024077 sau (c) contact@popsiasociatii.ro, oricare dintre acestea este aplicabilă ("Notificarea litigiului"). Partea care primește Notificarea privind litigiul are la dispoziție treizeci (30) de zile de la primirea Notificării privind litigiul pentru a răspunde. Cealaltă parte are apoi la dispoziție 15 zile pentru a răspunde la răspuns. Arbitraj obligatoriu. Dacă părțile nu ajung la o soluție convenită într-o perioadă de 30 de zile de la momentul în care începe soluționarea informală a litigiilor în temeiul prevederii privind soluționarea inițială a litigiilor, atunci oricare dintre părți poate iniția un arbitraj obligatoriu ca mijloc unic de soluționare a reclamațiilor, sub rezerva termenilor stabiliți mai jos. Acest acord de arbitraj evidențiază o tranzacție care implică comerț. În mod specific, toate revendicările care decurg din sau sunt legate de acești Termeni (inclusiv formarea, îndeplinirea și încălcarea acestora), relația părților între ele și/sau utilizarea de către dvs. a Platformei și a oricărei Platforme puse la dispoziție prin intermediul Platformei vor fi în cele din urmă soluționate prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu prevederile Regulilor și procedurilor sale simplificate de arbitraj, excluzând orice reguli sau proceduri care guvernează sau permit acțiuni colective sau reprezentative. Excepție - Litigii privind proprietatea intelectuală și cererile cu valoare redusă. În ciuda deciziei părților de a rezolva toate disputele prin arbitraj, oricare dintre părți poate introduce o acțiune în instanță pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală („drepturile de proprietate intelectuală” înseamnă brevete, drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale și secrete comerciale, dar nu drepturile de confidențialitate sau publicitate). Oricare dintre părți poate alege, de asemenea, ca litigiile sau pretențiile să fie soluționate într-o instanță pentru cereri cu valoare redusă care se află în sfera de competență a acelei instanțe. 18. Locul de desfășurare și legea aplicabilă Pentru orice dispută care este supusă arbitrajului sau aflată sub jurisdicția unei instanțe pentru cereri cu valoare redusă, Termenii și relația dintre dvs. și Pop & Asociații vor fi guvernate de legile române, fără a ține cont de prevederile privind conflictul de legi. 19. Licență de aplicare Sub rezerva respectării de către dvs. a acestor Termeni, Pop & Asociații vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru a descărca și instala o copie a aplicației mobile Pop & Asociații pe un dispozitiv pe care îl controlați exclusiv și pentru a rula o astfel de copie a aplicației exclusiv pentru uzul dvs personal. Pop & Asociații își rezervă toate drepturile asupra aplicației care nu ți-au fost acordate în mod expres conform acestor Termeni. Nu veți rula nicio versiune a aplicației pe un dispozitiv modificat pentru a rula fără restricții. Dacă ați descărcat aplicația noastră, sunteți de acord să descărcați și să instalați prompt orice versiune nouă pe care o punem la dispoziție prin iTunes App Store sau magazinul Google Play, după caz. Unele versiuni noi pot conține Termeni actualizați. Unele versiuni noi pot conține remedieri de securitate și îmbunătățiri ale serviciilor, indiferent dacă dezvăluim sau nu acest lucru; în consecință, eșecul de a actualiza prompt versiunea dvs. a Aplicației vă poate expune în unele cazuri la riscuri de securitate crescute sau la disfuncționalități ale Platformei. 20. Contactati-ne Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați în scris la contact@popsiasociatii.ro. ***************************************

25 mai 2023

NOTIFICARE IMPORTANTĂ: VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ UTILIZAREA ȘI ACCESUL DVS. LA PLATFORMĂ (DEFINITĂ MAI JOS) ESTE SUPUSĂ URMĂTORILOR TERMENI; DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CELE CE URMEAZĂ, NU PUTEȚI UTILIZA SAU ACCESA PLATFORMA ÎN NICIUN FEL.

 

1. Recunoaștere și acceptare

Acești Termeni și Condiții reprezintă un acord juridic obligatoriu între dvs. și administratorul și deținătorul domeniului de internet “https://popsiasociatii.ro”.

Prin utilizarea sau accesarea domeniului de internet “https://popsiasociatii.ro” (Platforma),  dvs. (1) acceptați și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, (2) consimțiți la colectarea, utilizarea, divulgarea și alte tipuri de manipulare a informațiilor descrise în Politica noastră de confidențialitate și (3) sunteți de acord să respectați toate regulile, politicile postate pe Platformă sau despre care sunteți notificat.

Toate referințele la „dvs.” sau „al dvs.”, după caz, înseamnă persoana care accesează, utilizează și/sau participă la Platformă în orice mod și fiecare dintre moștenitorii, cesionarii și succesorii dvs. Dacă utilizați Platforma în numele unei entități, declarați și garantați că aveți autoritatea de a obliga acea entitate, acceptarea Termenilor și Condițiilor de către dvs. va fi considerată o acceptare de către acea entitate.

2. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Platformei Pop & Asociații (denumit "Termeni și Condiții") stabilește condițiile în care orice persoană poate accesa platforma Pop & Asociații (https://popsiasociatii.ro), sau poate utiliza (în orice mod) serviciile oferite prin intermediul platformei.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii listați mai jos sunt definiți după cum urmează:

 • "Platforma" sau “Pop & Asociații” - reprezintă platforma / aplicația / site-ul web https://popsiasociatii.ro;
 • "Serviciu/ Produs" - înseamnă orice serviciu / produs oferit pe Platformă, și/sau orice modul sau componentă a acesteia;
 • "Utilizator" - se referă la orice persoană care accesează Platforma, care își creează cont pe Platformă sau care utilizează efectiv în orice mod serviciile platformei;
 • "Client" poate fi orice persoana fizica ce are vârsta de peste 18 ani sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă cu scopul de a achiziționa de produse sau servicii de pe Platformă;
 • "Expert" se referă la persoana fizică autorizată și/ sau altă formă de exercitare a profesiei de Avocat reglementată de Legea 51/1995, care furnizează serviciul și/sau produsul comandat de Client pe Platformă. 
 • "Administratorul Platformei" - este Societatea Civilă de Avocați "Pop & Asociații" cu sediul în București, Str. Popa Nan nr.6, Sector 2, RO 024077, având CUI 19092234;

2. Platforma

Pop & Asociații este o platformă digitală online cu scop informativ și educațional ce facilitează intermedierea dintre Clienți și Experți, punând la dispoziția acestora un mijloc de comunicare la distanță(fie prin telefon, chat, e-mail, apel video sau orice alt instrument terță parte).

Prin intermediul Platformei, Experții oferă Clienților, la cerere, produse și/sau servicii juridice, cu scop informativ, oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către Client. 

Pop & Asociații nu va fi răspunzător pentru (a) orice acte sau omisiuni ale dvs, (b) conținutul postărilor făcute de Utilizatori pe Platformă (denumite în mod generic „Postări”), sau (c) eșecul unui Expert de a finaliza o tranzacție. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru tranzacțiile pe care le faceți cu Experții pe Platformă, inclusiv pentru onorarea oricăror obligații de plată.

Experții nu sunt angajați Pop & Asociații. Experții au latitudinea exclusivă în a selecta solicitările Clienților la care să răspundă, pot alege să nu răspundă la nicio solicitare din partea Clienților și este la latitudinea lor exclusivă în a controla modul în care se desfășoară orice activitate pe Platformă.

Pop & Asociații nu va fi răspunzător pentru nicio acțiune sau omisiune a Experților, a Postărilor sau a capacității experților de a răspunde la solicitări. Nu putem garanta că un Expert va finaliza o tranzacție. Înțelegeți și recunoașteți că Pop & Asociații nu poate și nu editează, modifică, aprobă sau garantează conținutul Postărilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Pop & Asociații își rezervă dreptul, dar nu este obligat, să refuze să posteze sau să elimine orice conținut și /sau să elimine accesul oricărui Utilizator la Platformă din orice motiv, inclusiv încălcarea acestor Termeni și Condiții.

Administratorul Platformei își limitează activitatea la asigurarea funcționalității și performanței Platformei, Administratorul Platformei nu interferează în niciun fel în relația directă Expert-Client, rezumându-se la a asigura intermedierea și un mijloc de comunicare viabil pentru aceștia.

ÎNTREBĂRILE DE URGENȚĂ ȘI SITUAȚIILE DE CRIZĂ nu trebuie direcționate către Platformă ci ar trebui, în schimb să fie direcționate imediat prin telefon sau în persoană către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, apelând numărul de telefon 112. 

3. Modificarea Termenilor sau a Platformei

Pop & Asociații își rezervă dreptul, la discreția sa rezonabilă și exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dvs. sunteți responsabil pentru revizuirea și familiarizarea cu orice astfel de modificări. Dacă stabilim că o revizuire a Termenilor, la discreția noastră exclusivă, este semnificativă, vă vom anunța conform prevederilor legale. Utilizarea Platformei de către dumneavoastră după orice modificare a Termenilor constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor astfel cum au fost modificați. Dacă nu acceptați modificările, trebuie să întrerupeți utilizarea Platformei.

Pop & Asociații își rezervă dreptul în orice moment de a modifica, suspenda, întrerupe sau închide, temporar sau permanent, Platforma sau serviciile asociate (sau orice parte a acestora), cu sau fără notificare. Cu excepția plăților sau rambursărilor disponibile în mod expres pentru dvs. în conformitate cu acești Termeni (sau conform prevederilor legale), sunteți de acord că Pop & Asociații nu va fi răspunzător față de dvs. pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Platformei.

4. Eligibilitate și crearea contului

Numai persoanele fizice care au cel puțin 18 ani și pot încheia contracte din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația aplicabilă au permisiunea de a accesa Platforma sau de a fi Utilizator. Dacă aflăm că am colectat informații personale de la copii sub 18 ani, vom șterge aceste informații în conformitate cu cerințele noastre legale. Dacă credeți că un copil sub 18 ani ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să ne contactați la contact@popsiasociatii.ro.

Trebuie să vă creați un cont („Cont”) pentru a accesa anumite funcții ale Platformei. Sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete care nu încalcă drepturile altora în orice moment atunci când utilizați Platforma și să actualizați informațiile pentru a le păstra exacte, actuale și complete. Sunteți singurul responsabil pentru protejarea parolei contului dvs. și pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. și veți notifica imediat Pop & Asociații orice utilizare neautorizată. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere cauzată de nicio parte din cauza utilizării neautorizate a Contului dumneavoastră. Sunteți de acord să păstrați informațiile de contact și de facturare (inclusiv, dar fără a se limita la adresa de e-mail) actualizate și să respectați toate procedurile de facturare, inclusiv furnizarea și menținerea informațiilor de facturare corecte și legale din Contul dvs. Contul dvs. nu este transferabil, cu excepția permisiunii scrise a Pop & Asociații și în conformitate cu politicile și procedurile Pop & Asociații. După cum este permis de legea aplicabilă, putem, dar nu avem nicio obligație (cu excepția cazului în care este cerut de lege) să le solicităm Utilizatorilor să furnizeze date de identificare sau informații legate de credențiale în scopul utilizării Platformei.

5. Postări

Postările NU sunt private sau confidențiale și pot fi folosite de Pop & Asociații în orice scop. 

Între dvs. și Pop & Asociații, veți menține orice interes de proprietate pe care îl aveți în și pentru Postările pe care le furnizați pe Site. Pop & Asociații își rezervă dreptul de a elimina oricare sau toate Postările dvs., în întregime sau parțial, în orice moment, cu sau fără notificare. Sunteți responsabil pentru toate Postările cu care contribuiți, în orice mod, la Platformă și declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a face acest lucru, în modul în care contribuiți la aceasta.

Orice informație sau conținut postat public sau transmis în mod privat prin intermediul Platformei, inclusiv postările, este responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine un astfel de conținut și dvs. accesați toate aceste informații și conținut pe propriul risc și noi nu suntem responsabili pentru niciun fel de erori sau omisiuni în acele informații sau conținut sau pentru orice daune sau pierderi pe care le-ați putea suferi în legătură cu acestea. Recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații poate sau nu, la propria sa discreție, să pre-evalueze Postările înainte de a fi postate pe Platformă, dar nu are obligația de a face acest lucru. Pop & Asociații își rezervă dreptul (dar nu își asumă obligația) la propria sa discreție de a respinge, muta, edita sau elimina orice Postare, inclusiv, dar fără a se limita la, orice Postare care încalcă acești Termeni sau care este în orice alt mod inacceptabilă. Înțelegeți că, puteți fi expus la Postări pe care le puteți considera ofensatoare sau inacceptabile. Nu putem controla și nu avem datoria să luăm nicio acțiune cu privire la modul în care puteți interpreta și utiliza Postările sau ce acțiuni puteți întreprinde ca urmare a expunerii la Postări și, prin prezenta, ne eliberați de orice răspundere pentru că ați achiziționat sau nu Postări prin Platformă. Deși putem încerca să facem acest lucru, nu putem garanta identitatea niciunui Utilizator cu care interacționați în utilizarea Platformei și nu suntem responsabili pentru utilizatorii care obțin acces la Platformă.

6. Serviciile de consultanță

‍Serviciile de consultanță oferite de avocați prin intermediul platformei se rezumă la sfaturi și opinii juridice cu caracter general, cu scop informativ și oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către utilizator, fără a fi asimilate unei consultații juridice directe exercitată la sediile profesionale ale avocaților. Clientul se obligă să transmită avocatului toate informațiile relevante privind situația juridica, istoricul juridic, acțiunile întreprinse anterior și situația de fapt a fiecărei probleme în parte. Clientul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la caracterul corect și complet al acestor informații furnizate avocaților și înțelege că precizia și corectitudinea răspunsurilor primite din partea avocaților depind de informațiile furnizate de Client. 

La solicitarea expresă a Clientului, administratorul platformei poate pune la dispozitia acestuia toate datele de contact ale avocatului cu care clientul a interacționat. Clientul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind serviciile sau în legătură cu acestea. 

Serviciile sunt destinate numai pentru acces și utilizare de către persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani. Accesând sau utilizând serviciile, utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitatea deplină de a încheia această convenție și de a respecta toate prevederile din Termeni și Condiții.

7. Interdicții

În calitate de Utilizator al Platformei, sunteți de acord că nu veți folosi Platforma în scopuri ilegale sau interzise de acești Termeni sau orice alt scop care nu este intenționat în mod rezonabil de Pop & Asociații. Cu titlu de exemplu, și nu ca o limitare, sunteți de acord să NU:

 • Utilizați Platforma în scopuri de plagiat;
 • Creați mai multe Conturi pe Platformă;
 • Utilizați contul altui Utilizator pentru a accesa Platforma;
 • Folosiți metode pentru a vă ascunde locația sau pentru a ocoli în alt mod instrumentele Pop & Asociații pentru a securiza Platforma;
 • Trimiteți direct sau indirect orice postări care au legătură cu programe de afiliere, scheme de marketing pe mai multe niveluri sau conținut în afara subiectului;
 • Încălcați orice legi, norme de aplicare ordonanțe, hotărâri locale, regulamente sau coduri etice;
 • Vă angajați în orice comportament defăimător, amenințător, ilegal sau hărțuitor;
 • Trimiteți orice conținut care conține viruși, cai troieni sau alte rutine de programare a computerului care pot deteriora, interfera în detriment, intercepta în secret sau expropria orice sistem, date sau informații personale;
 • Solicitați în alt mod informații personale de la Utilizatori, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres de către Pop & Asociații, altele decât informațiile strict necesare pentru a utiliza Platforma în scopurile ei;
 • Trimiteți orice postări care susțin activități ilegale sau discută despre activități ilegale cu intenția de a le comite;
 • Revinde sau face orice utilizare comercială a sistemului nostru sau a conținutului de pe Platformă, inclusiv informații cu caracter personal, fără acordul nostru scris prealabil;
 • Furnizați informații pe orice alte site-uri web despre Pop & Asociații, cu excepția cazului în care declarați în mod expres că declarațiile dvs. nu sunt făcute în numele și nu au fost aprobate de către Pop & Asociații;
 • Recrutați, solicitați sau contactați sub orice formă Experți sau Clienți pentru angajare sau orice altă utilizare care nu este întreprinsă în mod special de către Platformă;
 • Accesați Platforma sau conținutul pentru a construi un site web, produs sau serviciu similar sau competitiv. Înțelegeți că încălcarea acestor reguli sau Termeni, în general, poate duce la desființarea Contului dvs. Recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații poate elimina orice Postare și poate închide orice Cont în orice moment, din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la, la primirea de reclamații sau acuzații de la terți sau autorități legate de Postări). În plus, Pop & Asociații își rezervă dreptul de a raporta activități ilegale autorităților de aplicare a legii sau altor autorități de reglementare. În plus, înțelegeți că Pop & Asociații are dreptul, dar nu are nicio obligație, de a monitoriza utilizarea Platformei și de a verifica informațiile furnizate de Utilizatorii noștri.

8. Taxe, politica de rambursare și anulare

Platforma Pop & Asociații facilitează comunicarea cu Experții pe Platformă prin telefon, chat, e-mail, apel video sau orice alt instrument terță parte și permite livrarea și accesul la solicitarile dvs. ‍Serviciile și produsele oferite pe Platforma sunt contra cost. Unele dintre ele pot sa beneficieze de reduceri de preț iar altele să aibă un preț calculat din datele introduse de Client.

Dupa alegerea produselor și/sau serviciilor prin intermediul platformei, clientul se obligă să achite în avans către administratorul platformei tariful pentru respectivele produse și/sau servicii, potrivit informațiilor disponibile pe platformă. Dacă altceva nu este menționat, după încasarea contravalorii produselor și/sau serviciilor comandate, acestea vof fi livrate către client.

Administratorul platformei își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre produse și/sau servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după afișarea acesteia pe platformă, potrivit opțiunii administratorului platformei. Astfel, modificarea tarifelor va afecta numai serviciile achiziționate după afișarea noilor tarife pe platformă. 

Dacă vreo taxă nu este plătită în timp util sau tranzacția dumneavoastră nu poate fi procesată, ne rezervăm dreptul de a suspenda, dezactiva, anula sau rezilia solicitarea dvs. Veți fi responsabil pentru plata tuturor sumelor restante.

Taxele nu sunt rambursabile, cu excepția cazurilor în care niciun avocat nu răspunde deloc la solicitarea dvs. sau pentru cazurile de forță majoră. Solicitarea de rambursare se va efectua în scris, printr-un e-mail transmis la adresa contact@popsiasociatii.ro. În mod obișnuit, rambursarea se va efectua în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primirea notificării dvs. de rambursare.

În rarele cazuri în care niciun avocat nu răspunde deloc la solicitarea dvs., sunteți de acord că din orice sumă care a fost percepută la postarea solicitării dvs., suma de 10 lei să fie reținută de Pop & Asociații în considerare pentru beneficiile oferite de acces la site.

Informații de plată. Când furnizați informații de plată, declarați și garantați că informațiile sunt corecte și că sunteți autorizat să utilizați metoda de plată furnizată pentru orice plăți datorate, inclusiv pe care dvs. alegeți să le oferiți. 

Sunteți responsabil pentru menținerea la zi a detaliilor de plată prin modificarea detaliilor din setarea contului. Dacă detaliile cardului dvs. de plată se modifică sau urmează să expire, este posibil să obținem sau să primim de la furnizorul dvs. de plată detalii de plată actualizate, inclusiv numărul cardului dvs., data de expirare și CVV (sau echivalent). Ne autorizați să continuăm să vă debităm cardul folosind informațiile actualizate, astfel încât să puteți continua să primiți solicitările efectuate. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a urmări orice sume pe care nu le plătiți în legătură cu utilizarea Platformei.

9. Drepturi de proprietate și licență limitată

Toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra Platformei sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Pop & Asociații și a licențiatorilor săi. Toate materialele din acestea, inclusiv, fără limitare, software, imagini, text, grafică, ilustrații, sigle, brevete, mărci comerciale, mărci de servicii, drepturi de autor, fotografii, audio, videoclipuri, muzică și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora sunt proprietatea exclusivă. a Pop & Asociații și a licențiatorilor săi. 

Recunoașteți că Platforma a fost dezvoltată, compilată, pregătită, revizuită, selectată și aranjată de către Pop & Asociații și alții prin aplicarea metodelor și standardelor de judecată dezvoltate și aplicate prin cheltuirea unui volum substanțial de timp, efort și bani și constituie o valoare intelectuală valoroasă. 

Sub rezerva respectării complete și continue a acestor Termeni, Pop & Asociații vă acordă o licență limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru a accesa și utiliza Platforma. Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin acești Termeni.

10. Feedback

Trimițându-ne orice feedback, comentarii, întrebări sau sugestii cu privire la Pop & Asociații, Platformă sau noi, declarați și garantați (a) că aveți dreptul de a dezvălui Feedback-ul, (b) că Feedback-ul nu încalcă drepturile nici unei alte persoane sau entități și (c) că Feedback-ul dumneavoastră nu conține informații confidențiale sau de proprietate ale vreunei părți sau terțe părți. 

Trimițându-ne orice Feedback, în plus (i) sunteți de acord că nu avem nicio obligație de confidențialitate, expresă sau implicită, în ceea ce privește Feedback-ul, (ii) recunoașteți că este posibil să avem ceva similar cu Feedback-ul deja în considerare sau în curs de dezvoltare , (iii) ne acordați o licență irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor, perpetuă, la nivel mondial pentru a folosi, modifica, pregăti lucrări derivate, publica, distribui și sublicenția Feedback-ul și (iv) renunțați în mod irevocabil și faceți să fie renunțat împotriva Pop & Asociații și a utilizatorilor săi la orice pretenții și afirmații cu privire la orice drepturi morale conținute în astfel de Feedback. 

11. Link-uri și servicii de la terți

Platforma poate furniza, sau terții pot furniza link-uri către alte site-uri, aplicații sau resurse. Deoarece Pop & Asociații nu are control asupra unor astfel de site-uri, aplicații și resurse, recunoașteți și sunteți de acord că Pop & Asociații nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri, aplicații sau resurse externe și nu aprobă și nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun conținut, publicitate, produse sau alte materiale pe sau disponibile de pe astfel de site-uri sau resurse. În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că Pop & Asociații nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site sau resursă.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI DE A EVALUA ACURATEȚEA, COMPLETITUDINEA ȘI UTILITATEA ORICĂREI OPINII, RĂSPUNS SAU ALT CONȚINUT DISPONIBIL PRIN PLATFORMĂ, DE LA TERȚI SAU OBȚINUT DE PE O PLATFORMĂ CONECTATĂ. VĂ RUGĂM SĂ CĂUTAȚI SFATUL PROFESIONILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORICĂRII OPINII, RĂSPUNS, PRODUS, SERVICIU SAU ALT CONȚINUT SPECIFIC.

12. Durata și încetarea acordului

Durată. Acordul dintre dvs. și Pop & Asociații reflectat de acești Termeni este în vigoare atunci când accesați Platforma (de exemplu, pentru a crea un Cont) și rămâne în vigoare până când dvs. sau noi reziliați acordul în conformitate cu acești Termeni.

Rezilierea de către Clienți. Clienții pot rezilia serviciul și contul la discreția lor și în orice moment printr-o notificare scrisă prin e-mail la contact@popsiasociatii.ro. În mod obișnuit, rezilierile vor intra în vigoare în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primirea notificării dvs. de reziliere, moment în care contul dvs. va fi închis și nu vă veți mai bucura de acces la fostul cont. Orice comisioane acumulate de la data intrării în vigoare a rezilierii vor fi plătite conform Termenilor. 

Rezilierea de către Pop & Asociații. În orice moment, cu sau fără notificare, pentru orice motiv sau fără motiv, Pop & Asociații își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte sau întreaga Platformă și de a restricționa, suspenda și închide conturile Clienților. 

13. Despagubiri si eliberări

În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, eliberați Pop & Asociații, ofițerii, angajații, agenții și succesorii săi de pretenții, cereri și daune de orice fel sau natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nebănuite, dezvăluite. sau nedezvăluite, care decurg din sau sunt legate în orice fel de astfel de dispute și/sau Platforma noastră. 

14. Termeni SMS

Prin înregistrarea pe Platformă, sunteți de acord să primiți comunicări de la noi, care pot include apeluri și mesaje text către numărul de telefon mobil pe care ni-l furnizați. De exemplu, vă putem trimite mesaje text cu alerte tranzacționale despre contul dvs. De asemenea, vă puteți înscrie pentru a primi apeluri de marketing sau promoționale și mesaje text. Toate mesajele text pe care vi le trimitem sunt supuse Termenilor și condițiilor noaste SMS. Puteți renunța la primirea anumitor comunicări urmând opțiunile de dezabonare pe care vi le oferim. Recunoașteți că renunțarea la primirea de comunicări poate afecta utilizarea Platformei.

15. Declarații

Nici Pop & Asociații, nici licențiatorii sau furnizorii săi nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice conținut cuprins în sau accesat prin Platformă și nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru acuratețea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea sau decența materialului conținut în sau accesat prin intermediul platformei. Noi (și licențiatorii și furnizorii noștri) nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la sugestiile sau recomandările Platformei sau produsele oferite sau achiziționate prin Platformă. Produsele și Platforma achiziționate sau oferite (indiferent dacă urmează sau nu astfel de recomandări și sugestii) prin intermediul Platformei sunt furnizate „ AȘA CUM SUNT” și fără nicio garanție de niciun fel din partea Pop & Asociații sau a altora.

NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA Pop & Asociații SAU PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE PLATFORMĂ NU VA CREA NICIO GARANȚIE.

16. Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICI UN CAZ ȘI ÎN CONFORMITATE CU NICI O TEORIE JURIDICĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RASPUNDEREA DELICTUALĂ, RASPUNDEREA CONTRACTUALA SAU ÎN ALT MOD) Pop & Asociații, SĂ FIE RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU ORICĂREI ALTE PERSOANE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ DE ORICE FEL, INCLUSIV DAUNE PENTRU PROFITURILE PIERDUTE, PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL, OPRIREA ACTIVITĂȚII, ACURATEȚEA REZULTATELOR, CHIAR DACĂ ESTE INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. LIMITAREA DAUNELOR PREZENTATE MAI SUS ESTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI ÎNȚELEGERII DINTRE NOI ȘI DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTĂ PLATFORMĂ ȘI INFORMAȚIILE NU AR FI FURNIZATE FĂRĂ ASTFEL DE LIMITĂRI. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ȘI RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR, FILIALELOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI FURNIZORILOR NOȘTRI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAȚĂ DE ORICE TERȚI ÎN NICIUN CAZ, NU VOR DEPĂȘI NICIO SUMĂ, ÎN TOTAL, MAI MARE DECÂT SUMELE PLĂTITE DE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE Pop & Asociații ÎN LEGĂTURĂ CU PLATFORMA ÎN PERIOADA DE DOUĂSPREZECE (12) LUNI CARE PRECEDE EVENIMENTUL CARE A DAT NAȘTERE CERERII APLICABILE. LIMITĂRILE PRIVIND DAUNELE STABILITE MAI SUS SUNT ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE BAZEI NEGOCIERII ȘI SUNT SEMNIFICATIVE PENTRU DECIZIA Pop & Asociații DE A ÎNCHEIA ACORDUL DINTRE Pop & Asociații ȘI DVS. 

LIMITAREA RĂSPUNDERII DESCRISE MAI SUS SE APLICĂ ÎN TOTALITATE REZIDENȚILOR DIN ROMÂNIA

17. Arbitrajul și renunțarea la acțiunile colective

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE - ACEASTA VĂ POATE AFECTA ÎN MOD SEMNIFICATIV DREPTURILE LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DE A INTENTA UN PROCES ÎN INSTANȚĂ.

Dacă aveți un litigiu cu Pop & Asociații sau dacă Pop & Asociații are o dispută cu dumneavoastră și o astfel de dispută nu poate fi soluționată informal, o astfel de dispută va fi soluționată în mod individual, în conformitate cu prevederile prezentate mai jos:

 • Soluționarea inițială a litigiilor. Departamentul nostru de asistență este disponibil pentru a răspunde oricăror nelămuriri pe care le-ați putea avea cu privire la Platformă. Departamentul nostru de asistență poate rezolva rapid cele mai multe probleme, spre satisfacția utilizatorilor noștri. Părțile vor depune toate eforturile prin acest proces de asistență pentru a soluționa orice dispută, pretenție, întrebare sau dezacord și se vor angaja în negocieri de bună credință, care vor fi o condiție pentru oricare dintre părțile care inițiază un proces sau un arbitraj. Imposibilitatea de a se angaja în acest proces ar putea duce la acordarea de taxe împotriva ta în arbitraj. Pentru a se angaja în mod adecvat în soluționarea inițială a litigiilor, fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părți, în scris, situatia de fapt și toate daunele solicitate. O astfel de notificare trebuie trimisă la (a) adresa de e-mail a Utilizatorului înregistrată la Pop & Asociații, sau (b) Societatea Civilă de Avocați "Pop & Asociații", Str. Popa Nan nr.6, Bucuresti, RO 024077 sau (c) contact@popsiasociatii.ro, oricare dintre acestea este aplicabilă ("Notificarea litigiului"). Partea care primește Notificarea privind litigiul are la dispoziție treizeci (30) de zile de la primirea Notificării privind litigiul pentru a răspunde. Cealaltă parte are apoi la dispoziție 15 zile pentru a răspunde la răspuns. 
 • Arbitraj obligatoriu. Dacă părțile nu ajung la o soluție convenită într-o perioadă de 30 de zile de la momentul în care începe soluționarea informală a litigiilor în temeiul prevederii privind soluționarea inițială a litigiilor, atunci oricare dintre părți poate iniția un arbitraj obligatoriu ca mijloc unic de soluționare a reclamațiilor, sub rezerva termenilor stabiliți mai jos. Acest acord de arbitraj evidențiază o tranzacție care implică comerț. În mod specific, toate revendicările care decurg din sau sunt legate de acești Termeni (inclusiv formarea, îndeplinirea și încălcarea acestora), relația părților între ele și/sau utilizarea de către dvs. a Platformei și a oricărei Platforme puse la dispoziție prin intermediul Platformei vor fi în cele din urmă soluționate prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu prevederile Regulilor și procedurilor sale simplificate de arbitraj, excluzând orice reguli sau proceduri care guvernează sau permit acțiuni colective sau reprezentative. 
 • Excepție - Litigii privind proprietatea intelectuală și cererile cu valoare redusă. În ciuda deciziei părților de a rezolva toate disputele prin arbitraj, oricare dintre părți poate introduce o acțiune în instanță pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală („drepturile de proprietate intelectuală” înseamnă brevete, drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale și secrete comerciale, dar nu drepturile de confidențialitate sau publicitate). Oricare dintre părți poate alege, de asemenea, ca litigiile sau pretențiile să fie soluționate într-o instanță pentru cereri cu valoare redusă care se află în sfera de competență a acelei instanțe. 

18. Locul de desfășurare și legea aplicabilă

Pentru orice dispută care este supusă arbitrajului sau aflată sub jurisdicția unei instanțe pentru cereri cu valoare redusă, Termenii și relația dintre dvs. și Pop & Asociații vor fi guvernate de legile române, fără a ține cont de prevederile privind conflictul de legi.

19. Licență de aplicare

Sub rezerva respectării de către dvs. a acestor Termeni, Pop & Asociații vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru a descărca și instala o copie a aplicației mobile Pop & Asociații pe un dispozitiv pe care îl controlați exclusiv și pentru a rula o astfel de copie a aplicației exclusiv pentru uzul dvs personal. Pop & Asociații își rezervă toate drepturile asupra aplicației care nu ți-au fost acordate în mod expres conform acestor Termeni. Nu veți rula nicio versiune a aplicației pe un dispozitiv modificat pentru a rula fără restricții. Dacă ați descărcat aplicația noastră, sunteți de acord să descărcați și să instalați prompt orice versiune nouă pe care o punem la dispoziție prin iTunes App Store sau magazinul Google Play, după caz. Unele versiuni noi pot conține Termeni actualizați. Unele versiuni noi pot conține remedieri de securitate și îmbunătățiri ale serviciilor, indiferent dacă dezvăluim sau nu acest lucru; în consecință, eșecul de a actualiza prompt versiunea dvs. a Aplicației vă poate expune în unele cazuri la riscuri de securitate crescute sau la disfuncționalități ale Platformei.

20. Contactati-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați în scris la  contact@popsiasociatii.ro.